16 Prosinec

Zasedání zastupitelstva 16. 12. 2014

Na předvánočním zastupitelstvu se koledy nezpívaly, o diskuze však nouze nebyla.

První pracovní zasedání zastupitelstva města proběhlo v režii silných řečníků. Nejinak tomu bylo také dnes (16.12.2014), přesto se do jednotlivých debat zapojila mnohem větší skupina přispěvatelů a celkově bylo zasedání živější – zastupitelé se začínají „rozehřívat“. Opět nezklamal pan Hořánek, který pojedl (zřejmě pravidelný) příděl vtipné kaše a místy pobavil přítomné osazenstvo.

Prosincové zasedání zastupitelstva města bylo výživné jak objemově, tak obsahově. Došlo na nesrovnalosti, ale i na první vážnější obvinění ze strany nekoaličních zastupitelů (především z řad ČSSD) na adresu koalice. Jde o problém „odstavení opozice“ z důležitých pozic, o němž se spekulovalo okamžitě po podepsání koaliční dohody a diskutovat se o něm bude jistě i nadále. I přes možnost před-projednání programových bodů v rámci zastupitelského klubu jsme nepřišli o to, co dělá podobná jednání „atraktivními“.

Diskutovat se začalo hned z kraje. V rámci důležitého bodu „Návrh rozpočtu města Písek na rok 2015“ se urodilo tolik protinávrhů a připomínek, díky kterým nakonec zastupitelé zřejmě samotný rozpočet opomněly schválit. Nikdo si nebyl jistý. Audiozáznam nelze okamžitě přehrát, a tak se pro jistotu na konci programu přistoupilo k hlasování novému.

Původní předkládaný návrh předpokládal vyrovnaný rozpočet ve výši (zaokrouhleně) 673 000 000 Kč. Ve schodkový se změnil po schválení výdaje 7 000 000 Kč určeného na výměnu umělého trávníku hřiště v Městském sportovním areálu.

Navrhovaný rozpočet byl vícekrát označen jako málo investiční. Ondřej Veselý postrádal projekty započaté během jeho funkčního – starostovského období (mezimostní parter, Pleskotova lávka) a Václav Gavlasz se zaměřil především na položky spojené se společností V a K. Pan Gavlasz se zapojil též u bodu sedmého, kde zastupitelé jednali – mimo jiné – o cenách vodného a stočného.

Chcete mě? I tak by se dal nazvat osmý bod programu, který byl věnován pejskům a odpadu – lépe řečeno snížení poplatků pro majitele psů a za odvoz a zpracování odpadu. Psi zaujali Piráty, odpad pak ČSSD. O čtyřnohých společnících diskutovala více než desítka řečníků s výstupem v podobě schválené úpravy původního návrhu – levnější poplatky za psí miláčky budou mít pouze senioři. Návrh Martina Brože na tříleté osvobození od poplatků pro majitele psů z útulku neprošel. Druhý pirátský návrh byl úspěšnější – 12 měsíců zdarma po očipování a zaregistrování vašeho pejska. Chyběla už jen Marta Kubišová se Zdeňkem Srstkou.

Místní poplatky za odvoz a zpracování odpadu se sníží plošně. I přes protinávrh Ondřeje Veselého, jež se přimlouval za nastavení poplatku na výši skutečných nákladů (521 Kč), se výdaje domácností sníží ještě více, poplatek klesne na 490 Kč na osobu ročně. Toto snížení má fungovat jako motivace k větší snaze o třídění odpadu.

Po nařízené přestávce zastupitelé přidali na tempu. Body 9 až 14 proběhly rychle a bez komplikací. Zato obsazení pozic v radách, představenstvech a jiných orgánech městských společností se neobešlo bez poměrně tvrdých výměn názorů, podezření i obvinění. Kamenem úrazu jsou především Městské služby Písek, Lesy města Písku, Veřejné služby Písek a Teplárna Písek, v nichž by opoziční zastupitelé – podle předkládaného návrhu – ztratili kontrolu. Návrh usnesení obsahoval celkem 20 bodů. Mimo výše vyjmenovaných byl bez připomínek schválen. Obsazení „problémových a strategických“ společností bylo odloženo.

Zastupitelé schválili kompletní obsazení výborů. Chybí pouze předseda kontrolního výboru, na něhož se prozatím nenašel kandidát – ne vhodný, ale jakýkoli. V dozorčí radě Sladovny bude dále působit Ondřej Veselý a správní radu Centra kultury posílí Martin Brož.

Po pracovní skupině „Bazén“, o jejíž dosavadních krocích informovala Petra Trambová, došlo na zřízení pracovní skupiny ke kauze Žižkových kasáren. Ta bude pracovat ve složení Josef Knot, Jiří Hořánek, Luboš Průša, Ondřej Veselý, Zdeněk Kulič. Zastupitel Martin Brož navrhoval dalšího člena z řad občanů, který z důvodu projednávání citlivých informací nebyl schválen.

Upravený zápis ze zasedání zastupitelstva by měl být k dispozici do jednoho týdne na stránkách města. Následující zasedání zastupitelstva je na programu 29.1.2014 od 13:00 – tentokrát již v Kulturním domě.

Autor: Petr Brůha
Zdroj: http://www.mujpisek.cz/predvanocnim-zastupitelstvu-se-nezpivaly-koledy-diskuze-vsak-nouze-nebyla/