20. 10. 2017 – 21. 10. 2017 se budou konat volby do parlamentu. Česká pirátská strana nepřichází s ničím jiným než v minulosti. Neuhýbáme, neměníme program podle populistických témat. Od nás máte vše hezky černé na bílém.

Program pro volby do poslanecké sněmovny 2017 je dělen do kapitol po jednotlivých ministerstvech. V každé kapitole píšeme jasně a střízlivě, co chceme během 4 let ve sněmovně prosadit. Naši kandidáti podepsali Kodex poslance a Povolební strategii. Podívejte se také na celý program v PDF


Doprava a logistika

Čas strávený na cestě se do života počítá.

Více informací

Finance

Zjednodušíme daňový systém a snížíme zdanění práce.

Více informací

Informatika

Digitalizace je služba pro občany, k nimž budeme přistupovat jako k váženým klientům.

Více informací

Kultura

Cílem Pirátů je podpora kultury a lidí, kteří ji vytvářejí.

Více informací

Mezinárodní vztahy

Naše základní zahraniční politika je orientována směrem na vyspělé evropské demokracie.

Více informací

Místní rozvoj

Zajistíme rozvoj státu s jasnou vizí, zjednodušíme a zrychlíme stavební řízení a zvýšíme vliv veřejnosti na rozhodování.

Více informací

Obrana

Moderní, akceschopná a přísně kontrolovaná armáda je základním pilířem české a evropské bezpečnosti.

Více informací

Práce a sociální věci

V důsledku prudkého rozvoje technologií lze v horizontu 20 let očekávat zánik profesí a razantní změny nejen na trhu práce.

Více informací

Průmysl a obchod

Chceme z České republiky udělat ekonomického tygra.

Více informací

Spravedlnost

Chceme efektivní justici, která slouží spravedlnosti, nikoliv formalitám…

Více informací

Vnitro a otevřený stát

Naší vizí je důvěryhodný stát, který se občanům zodpovídá za kvalitu veřejných služeb.

Více informací

Vzdělávání a věda

Vzdělání je hodnota sama o sobě, jeho cíl nelze zužovat jen na uplatnění na trhu práce.

Více informací

Zdravotnictví

Pacient bude váženým klientem s reálnou možností informované a svobodné volby. Digitalizace změní zdravotnické bludiště na přívětivý systém.

Více informací

Zemědělství

Změníme strukturu zemědělských dotací, aby z nich méně těžily gigantické agrární firmy a naopak dotace více pomáhaly lokálním zemědělcům.

Více informací

Životní prostředí

Šetrně k lidem – šetrně k přírodě. Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu k přírodě a účasti veřejnosti.

Více informací