26 Září

Program: 18 hlavních bodů pro komunální volby 2018

Piráti Písecko – program pro komunální volby 2018

 

Pohlídáme toky veřejných financí

Podpoříme participativní rozpočtování ve výši 2 milionů korun ročně z městského rozpočtu pro projekty navržené samotnými občany.

Pohlídáme veřejné zakázky od strategického plánování, až po výběr konkrétního dodavatele.

Zavedeme skutečně transparentní rozpočet propojený s fakturami, výběrovými řízeními a chystanými projekty.

 

Podpoříme start malého a středního podnikání

Vyčleníme startovací prostory pro místní začínající podnikatele v městských objektech.

Zasadíme se o diverzifikaci pozemků v průmyslových zónách pro české podnikatele.

Zaměříme se na přivedení Hi-Tech firem do Písku a tím podpoříme vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

 

Zatraktivníme město pro všechny

Nastartujeme výstavbu nových městských bytů pro mladé rodiny.

Budeme regulovat teplotu ulic pomocí výsadby zeleně.

Znovu obnovíme rekonstrukce klíčových ulic.

Zkvalitníme úklid ve městě a zefektivníme odvoz tříděného odpadu.

Zrealizujeme na obou březích řeky Otavy odpočinkové zóny jako součást veřejného prostoru.

 

Podpora kultury, sportu a školství

Podporujeme kuturu, sport a vzdělávání jako celek na všech úrovních pro všestranný rozvoj občanů.

Zaměříme se na realizaci kulturních a sportovních akcí pro seniory.

Zařadíme do informačního systému města přehled nabízených sportovních aktivit.

 

Zefektivníme fungování městské samosprávy

Otevřeme data, která umožní např. tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážek a úředníků, statistické údaje a jejich porovnání s ostatními městy, online stav dopravy, …).

Uspořádáme veřejných debat a diskusí před zásadními a důležitými rozhodnutími města.

Informace o projektech města budou přehledné a srozumitelné.

Prosazujeme odborníky do správních a dozorčích rad městských organizací formou otevřených výběrových řízení.