JSME PIRÁTI PÍSECKO

A POMÁHÁME NAŠEMU MĚSTU

KŘÍŽKUJTE ČÍSLO 7

Proč volit Piráty?

Důvody, proč jsou Piráti tou nejlepší volbou pro Písek.

NE
korupci

Maximální možná transparentnost zajišťuje, že Piráti jsou velmi obtížně korumpovatelní. Žádný úplatkář nechce být zapsán v registru kontaků.

NE
zkostnatělosti

Díky fungující vnitrostranické demokracii se důležité posty neobsazují výměnou za protislužby, ale pouze na základě schopností jednotlivce. Naplno využíváme moderní technologie umožňující rychlou komunikaci.

NE
plýtvání

Zastavíme megalomanské projekty radnice. Nechceme zadlužit Písek, nejsme tu pro developery. K rozpočtu budeme přistupovat jako skutečný dobrý hospodář, přizveme občany k rozhodování o rozpočtu.

NE
politikaření

Můžeme se věnovat politice a nevyčerpávat se politikařením, jak to dělají ti, kteří si musí hlídat záda v rámci vnitrostranických bojů nebo kvůli „vedoucím orgánům“ či zatloukáním před veřejností.

ANO
demokracii

Naše míra vnitřní demokracie je ve srovnání s ostatními stranami z říše snů. Vnistrostranické hlasování je naprosto běžný nástroj pro nejrůznější účely.

ANO
transparentnosti

Veškeré účetnictví máme on-line na webu, kontakty zveřejňujeme v evidenci a máme otevřenou evidenci smluv.


ANO
digitalizaci

Jsme odborníci na moderní technologie. Jejich pořízení nemusí být drahé a můžou usnadnit život všem občanům, pokud je bude pořizovat odborník.

ANO
pracovitosti

Jeden příklad z praxe: pirátští poslanci mají nejvyšší účast na jednáních sněmovny za všech politických stran. My skutečně makáme. 

NESLIBUJEME ŽÁDNÉ PŘEDVOLEBNÍ DÁRKY

Chceme být odpovědnými hospodáři města. Neuplácíme naše voliče nereálnými sliby. Nechceme město zadlužovat. Naším cílem je obec, kde může každý člověk prožít svůj život svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.

Kompletní program pro komunální volby 2018

Dlouhodobý volební program

POHLÍDÁME TOKY MĚSTSKÝCH FINANCÍ

POHLÍDÁME TOKY MĚSTSKÝCH FINANCÍ

Podpoříme participativní rozpočtování města ve výši 2 milionů korun ročně z městského rozpočtu pro projekty navržené samotnými občany.
Pohlídáme veřejné zakázky od strategického plánování, přes výběrová řízení až po výběr konkrétního dodavatele.
Zavedeme skutečně transparentní rozpočet propojený s fakturami, výběrovými řízeními a chystanými projekty.

ZATRAKTIVNÍME MĚSTO PRO VŠECHNY

ZATRAKTIVNÍME MĚSTO PRO VŠECHNY

Nastartujeme výstavbu nových městských bytů pro mladé rodiny.
Budeme regulovat teplotu ulic pomocí výsadby zeleně.
Znovu obnovíme rekonstrukce klíčových ulic.
Zkvalitníme úklid ve městě a zefektivníme odvoz tříděného odpadu.
Zrealizujeme na březích řeky Otavy odpočinkové zóny jako součást veřejného prostoru.

ZEFEKTIVNÍME FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY

ZEFEKTIVNÍME FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY

Otevřeme data, která umožní např. tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážet...)
Uspořádáme veřejných debat a diskusí před zásadními a důležitými rozhodnutími města.
Informace o plánovaných projektech města budou dostupné, přehledné a srozumitelné občanů města.
Prosazujeme odborníky do řídících orgánů městských organizací formou otevřených výběrových řízení.

PODPOŘÍME START MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPOŘÍME START MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

Vyčleníme startovací prostory pro místní začínající podnikatele v městských objektech.
Zasadíme se o diverzifikaci pozemků v průmyslových zónách pro české podnikatele.
Zaměříme se na přivedení Hi-Tech firem do Písku a tím podpoříme vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

PODPOŘÍME KULTURU, SPORTU A ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ

PODPOŘÍME KULTURU, SPORT A ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ

Podpoříme kutluru, sport a vzdělávání jako celek na všech úrovních pro všestranný rozvoj občanů.
Zaměříme se na realizaci kulturních a sportovních akcí pro široké spektrum obyvatel.
Zařadíme do informačního systému města přehled nabízených sportovních aktivit.

POVOLEBNÍ STRATEGIE PÍSECKÉ PIRÁTSKÉ STRANY

POVOLEBNÍ STRATEGIE PÍSECKÉ PIRÁTSKÉ STRANY

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, progresivní strana s důsledným protikorupčním programem akcentující transparentnost a digitalizaci. Naším cílem je prosazovat program, ať už jsme v koalici, nebo v opozici. Je důležité, aby volič věděl, jak budeme po volbách pracovat.

Představte si:

Písek
 • Piráti České Budějovice

  Participativní rozpočet - sami rozdělujte část rozpočtu

 • Piráti České Budějovice

  Zrekonstruované a čisté ulice plné zeleně

 • Piráti České Budějovice

  Aspoň jeden fungující venkovní bazén

 • Piráti České Budějovice

  Živé centrum města plné prosperujících podniků

 • Piráti České Budějovice

  Multifunční sportovní halu

 • Piráti České Budějovice

  Skutečně chytré město s fungující samosprávou a úřadem

 • Piráti České Budějovice

  MHD jako skutečnou páteř dopravy

 • Piráti České Budějovice

  Dostatek městských bytů pro mladé rodiny

Kým se snaží Piráti být?


Pravý Pirát má hlavu v oblacích, srdce mezi lidmi a nohama stojí pevně na zemi. DRŽÍME KURZ!


PUSŤTE NÁS NA NĚ I V PÍSKU

SDÍLENÉ NEDĚLE S PÍSECKÝMI PIRÁTY


Setkáváme se před konáním zasedání zastupitelstva města Písku. Během akce Sdílené neděle procházíme materiály na jednání rady města a zastupitelstva, které jsou dopředu volně dostupné na stránkách města Písku. Sdílené neděle jsou otevřené všem členům, sympatizantům i široké veřejnosti. Občan se tak stává hybnou silou své veřejné správy.


Naším pravidelným místem setkání při Sdílených nedělí je písecké Divadlo Pod Čarou

Zajímají Tě pirátské myšlenky? Chceš vědět více o aktuálním dění u Pirátů a v Písku? Přijď se na nás podívat. Dveře jsou pro každého stále otevřené.


Aktuální pirátské události