01 Říjen

Povolební strategie píseckých Pirátů

OK1-300x267Česká pirátská strana je liberální, demokratická, progresivní strana s důsledným protikorupčním programem akcentující transparentnost a digitalizaci. Naším cílem je prosazovat program, ať bude naše zastoupení jakékoliv co do počtu zastupitelů. Je důležité, aby volič, který se rozhodne hlasem podpořit Českou pirátskou stranu, věděl, jak budeme po volbách pracovat.

Naše priority
– Plně kopírují náš volební program.
– Zasadíme se o schválení následujících programových bodů:

1. Zřízení transparentních účtů všech městských organizací.

2. Zapojení do organizace otevrenamesta.cz pro ztransparentnění veřejných zakázek a zavedení moderního transparentního rozpočtu města.

3. Zefektivnění úklidu ve městě, odvozu odpadu a revizi obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů.

4. Participativní rozpočet s alokací nejméně 2 miliony korun ročně .

5. Posunutí začátku jednání zastupitelstva města na 16 hodinu z důvodu lepší dostupnosti pro pracující veřejnost, dále zajištění on-line video přenosu, včetně ukládání záznamů s následnou možností přehrání.

6. Prosazení odborníků do správních a dozorčích rad městských organizací formou otevřených výběrových řízení.

7. Zřízení městské odborné komise pro IT a SmartCity s cílem nahradit současnou organizační složku Smart City Písek.

8. Revize městských objektů a vyčlenění prostor pro místní začínající podnikatele.

9. Revize bytové politiky – vytvořit koncepci rozvoje obecního bydlení a vyčlenění lokalit pro stavbu nových městských bytů.

10. Vznik koncepce výsadby zeleně, možnosti zelených střech a současně vytvoření více stínu ve veřejném prostoru města.

11. Obnovení rekonstrukce klíčových ulic, zejména dokončení rekonstrukce horní části Žižkovy ulice a dalších důležitých tepen.

12. Pokračování v jednáních o revitalizaci prostoru bývalých Žižkových kasáren s možností výstavby sportovních zařízení a městských bytů.

13. Podpora vzniku odpočinkových a sportovních veřejně dostupných zón a zařízení.

14. Zařazení sportovních aktivit ve městě a jeho okolí pro všechny věkové kategorie do informačního systému města.

15. Uspořádání veřejných debat a diskusí před zásadními a důležitými akcemi města v časově dostupných termínech pro většinu obyvatel.

16. Zřízení veřejného informačního systému o provozních událostech ve městě.

Během voleb:
– Výsledky voleb budeme společně sledovat ve volebním štábu.
– Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci.
– Lídr kandidátky může nezávazně komunikovat s ostatními stranami nebo s médii adekvátně dle situace.

Hned po volbách:
– Setkáme se v neděli ve 10 hodin jako klub zastupitelů (nebo v jiný čas oznámený lídrem) a zvolíme předsedu klubu zastupitelů.
– Na tomto prvním setkání zvolí klub zastupitelů vyjednávací tým a domluví se na strategii pro vyjednávání.
– Vyjednávání vede předseda klubu zastupitelů, asistuje mu při tom vyjednávací tým. Informace o postupu vyjednávacího týmu jsou zasílány na vědomí klubu a Krajskému předsednictvu.
– Po jednání výsledku bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě bodů a spolupráce.

Případ výhry ve volbách:
– V případě vítězství nominujeme kandidáta na starostu.
– Budeme jednat se zástupci všech stran, se kterými budeme hledat průniky programových bodů.
– Nepodpoříme radu města s účastí nedemokratických stran nebo s rasistickou či xenofobní rétorikou. Nepodpoříme radu města, ve které bude osoba, která je trestně stíhaná, nebo s rasistickým či xenofobním vystupováním.

Případ jednání o vstupu do rady města:
– Budeme požadovat poměrné zastoupení stran dle výsledku voleb. Na jednání rady města přizveme i zástupce všech stran, které nebudou součástí koaliční smlouvy.
– Zároveň budeme chtít získat pozici místostarosty, prioritně pro oblast investic a rozvoje města a životního prostředí.

Pro případ opozice:
– Piráti v Písku budou opět konstruktivní opozicí, která podpoří každý dobrý návrh, který je ve veřejném zájmu, ať už ho předloží kterýkoliv ze zastupitelů.
– I jako opoziční zastupitelé budeme chtít prosadit co nejvíce bodů z našich programových priorit.
– V komisích a výborech budeme chtít mít naše zástupce, odborníky z řad pirátských expertních týmů.

Další pokračování naší práce:
– Zachování koncepci tzv. “Sdílených nedělí”, kdy umožníme veřejnosti účastnit se jednání klubu zastupitelů před pravidelným jednáním zastupitelstva města.
– Zachování “stínového klubu zastupitelů” a využití konceptu Krajských expertních týmů místního sdružení.
– Držíme kurz!

Písek, 01. 10. 2018
Piráti Písecko