Podmínky užití

Copyright

Tyto webové stránky jako dílo jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA 3.0 Unported.

Vyloučení odpovědnosti

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Českou pirátskou stranou nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem je vyloučena § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Českou pirátskou stranou.

Uvědomte si prosím, že informace zde uvedené mohou porušovat zákony země, ze které si je prohlížíte. Česká pirátská strana nepodporuje porušování zákonů, ale obsah webu Pirátské strany je uložen na serveru v České republice, kde je právo na zveřejňování informací chráněno Listinou základních práv a svobod a principy Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Zákony vaší země nemusí poskytovat tak širokou ochranu svobody slova, takže Česká pirátská strana nemůže zodpovídat za případná porušení příslušných zákonů.

Děkujeme za váš čas strávený čtením této stránky a přejeme vám příjemné používání webu České pirátské strany.