28 Listopad

Písek zavádí participativní rozpočet, který zapojí občany do rozhodování o investicích města

Písek zavádí participativní rozpočet. Obyvatelé města tak budou moci sami rozhodovat, kam má město investovat. Návrh míří do  zastupitelstva města, které se koná 5. prosince v kulturním domě. Přijetí participativního rozpočtu měli písečtí Piráti ve svém předvolebním programu. Téma proto po svém zvolení opakovaně zdůrazňovali, navázali diskuzi s koaličními stranami a na přípravě projektu se po celou dobu podíleli. Smyslem participativního rozpočtu je zapojit občany do rozhodování o městě, kde žijí. Na základě jejich návrhů mohou být realizovány rozmanité projekty.

Na začátku tohoto roku představili Piráti vedení města tři návrhy, jak participativní rozpočet v Písku realizovat. Následně pak zprostředkovali jednání s Pirátem Tomášem Koláčným z vedení města Brna a jeho týmem, kteří přislíbili pomoc a dodali nezbytné materiály. Právě v Brně Piráti v minulosti participativní rozpočet úspěšně zavedli. „Pro Piráty jde o jednu z hlavních priorit, se kterou jsme do voleb vstupovali. Jsem proto rád, že se to stalo důležitým tématem i pro vládní koalici. Sám jsem přípravě projektu věnoval hodně energie a času a výsledek stojí určitě za to. Díky pak patří kolegům z Brna, kteří se s námi o know-how neváhali podělit,” komentuje pirátský zastupitel a předseda finančního výboru města Písku Josef Soumar a dodává: „Na příští rok plánujeme s pracovní skupinou vytvořenou právě k participativnímu rozpočtu několik setkání s občany, kde budeme detailně vysvětlovat jeho fungování. První výzva by pak měla proběhnout v roce 2020 a v roce 2021 potom realizace těchto prvních vybraných projektů,” sděluje pirátský zastupitel Josef Soumar.

„Participativní rozpočet dává prostor občanům k tomu, aby se mohli zapojit do rozhodování o dění ve městě. V současnosti o těchto věcech rozhoduje zatím pouze buď devítičlenná rada nebo 27 členné zastupitelstvo města. My však tuto možnost chceme dát všem obyvatelům, neboť v Písku žijeme všichni a veřejný prostor také užíváme společně,” dodává Josef Soumar.