18 Duben

Písečtí Piráti prosazují živý přenos i ukládání videozáznamů ze zastupitelstva

Piráti chtějí otevřít více radnici a zastupitelstvo občanům. Prosazují proto i v Písku živý videopřenos a videozáznam ze zastupitelstva. 

Mnoho měst řeší otázku, jak přiblížit své aktivity občanům, kteří nemají prostor na jednání zastupitelů od 13 hodin osobně přijít.

Na podzim jsme se s Piráty snažili prosadit posunutí jednání na 15 či 16 hodinu, bohužel neúspěšně. Názorem protistrany bylo, že i kdyby jednání zastupitelstva probíhaly v pozdějších hodinách, lidé stejně nepřijdou a zvýšily by se náklady na platy vedoucích odborů a zaměstnanců městského úřadu. Navíc někteří zastupitelé, dle mých informací, nechtějí jednat dlouho do večerních hodin. Osobně se domnívám, že zastupitelé by měli být při projednávání svých klíčových otázek maximálně otevřeni občanům a své osobní zájmy podřídit veřejné službě.

To se bohužel neděje. V březnu byl smeten návrh na on-line přenos a pořizování videozáznamu z jednání zastupitelů ve městě Písku. Přitom město má dnes i díky dotačním titulům velkou kapacitu na svých zařízeních a mohlo by ukládat všechny záznamy a ušetřit tak za nabízené služby. V březnu byl předložen zastupitelům materiál, který obsahoval jen možnost ukládat videozáznamy u třetích stran a to pouze po dobu 3 měsíců.

Možnost obrazově nahrávat zastupitelstvo potvrzuje i Úřad pro ochranu osobních údajů, který pouze upozorňuje na projednáváních soukromých záležitostí občanů, které doporučuje ze záznamu vyjmout. Jedná se především o informace o zdravotním stavu nebo sociální situaci. Rovněž ÚOOÚ doporučuje, aby při projednávání a v materiálech nebyla dostupná jména a jiné údaje, které konkrétního obyvatele identifikují. Tato zpráva pak nemusí zaznít ani na jednání zastupitelů, kteří konkrétní informaci ale ve svých materiálech mají uvedenou.

Je zřejmé, že pokud se chceme posunout dále a být blíže lidem, musíme změnit aktuální zvukový záznam, v němž se navíc špatně dohledává, na videozáznam a zároveň zajistit on-line přenos. Lidé, kteří budou mít zájem, si tak budou moci pustit dění na mobilních či stolních zařízeních a poslouchat vyjádření všech zúčastněných. Navíc díky obrazovému přenosu bude občan vědět, jak zastupitelé hlasovali v jednotlivých bodech a nebude muset čekat 10 dnů na zveřejnění zápisu z jednání zastupitelů. Vítám to jako krok správným směrem, stejně tak i připravovanou změnu legislativy, která by umožnila i veřejné jednání rady města.

Všichni občané budou mít možnost sledovat dění v zastupitelstvu a získají možnosti zpětného zhlédnutí jednotlivých projednávaných bodů kdykoliv zpětně. To je dle našeho názoru počátek jednání, které splňuje parametry „Otevřené a transparentní radnice.“

Josef Soumar