26 Září

Písečtí Piráti: Pohlídáme toky městských financí

„Opoziční politiku jsme v uplynulých 4 letech zvládli dobře. Upozornili jsme na předražené stavby, problémy ve veřejných zakázkách, nesystematické plánování a mnohdy až mocenské prosazování toků veřejných peněz,“ shodují se Josef Soumar, člen finančního výboru města a Ing. Tomáš Posekaný, člen kontrolního výboru, oba kandidáti za Piráty Písecko v následujících komunálních volbách. A dodávají: „O financích v Písku dnes rozhoduje velmi úzká skupina lidí. Chceme otevřít radnici pro obyvatele města, přizvat a vyslyšet jejich názory před důležitými rozhodnutími a zároveň pravidelně podávat zprávy, transparentně informovat o práci na jednotlivých projektech a přiblížit celé dění.“

Participativní rozpočet – navrhněte projekty, které město posunou kupředu

Participativně rozpočtovat znamená, že se občané spolupodílejí na rozhodování o jednotlivých akcích a projektech ve městě využitím části městského rozpočtu. Navíc přicházíme s návrhem, aby sami občané mohli navrhnout konkrétní projekt pro jejich městskou část a měli tak možnost z velké části ovlivnit prostor, ve kterém žijí, pracují nebo tráví svůj volný čas.

Písečtí by tak nemuseli například čekat a stále dokola únavně žádat radnici o finance na dětská hřiště, relaxační zóny, důležité úpravy jejich čtvrtí či vybudování veřejných odpočinkových míst s možností grilování apod.

Město by v tomto případě fungovalo jako poradní orgán. Jednotlivé odbory města by se vyjadřovaly k možnostem konkrétních projektů a následně by zajišťovaly celkovou administrativní podporu. Sami obyvatelé by hlasováním podpořili, jaké projekty dostanou zelenou a které budou v následujícím roce realizované.

Jedno z nejlepších participativních rozpočtování mají, dle našeho názoru, v Brně, kdy na stránkách https://damenavas.brno.cz/ přehledně vidíte celkový proces od návrhů, až po samotnou realizaci, který lze jednoduše realizovat i ve městě Písku.

„Lidé jsou zapojeni do rozhodování a nemusí čekat roky na projekty, které daná lokalita potřebuje ihned. Rozhodnutí obyvatel je pro radnici závazné a zastupitelé tak nečekají na případné dotace ani nevedou svůj politický boj v jednotlivých městských částech. Vše závisí na obyvatelích, samospráva je poradním orgánem a pomůže s přípravou projektů.“ Dodávají kandidáti, kteří se plánováním a skladbou rozpočtů ve své profesi úspěšně živí.

Pohlídáme veřejné zakázky

Počátek veřejné zakázky je v samotném záměru a plánu, s jakými podmínkami a na co bude konkrétně vypsána. Chceme pohlídat finanční plánování města a věnovat dostatek času diskusi s obyvateli o daném záměru, jeho výhodách, záporech a dopadech do každodenního života lidí.

Podobně nechceme zanedbat potřebný čas, který věnujeme komplexnímu a přesnému vyčíslení nákladů na realizaci tak, aby obyvatelé věděli, kolik bude stát například stavba plaveckého bazénu, kolik prostředků vydá město na úpravu cest a ploch a také kolik bude pravděpodobně stát bourání a odvoz suti starého plaveckého bazénu. Lidé by tak měli přehled, jak město hospodaří, jaké projekty probíhají a že se třeba počítá s částkou 20 milionů korun za bourání a odvoz suti starého plaveckého stadionu. Celková náročnost takového projektu by pak ukazovala například částku 400 milionů korun.

„Veřejné peníze jsou finance nás všech a je na nás, jak s nimi hospodaříme. Občan by měl mít možnost jednoduše rozkliknout, jaké projekty město plánuje a jaká je očekávaná celková nákladovost, nejen realizace samotného řešení, ale kolik měl stát architektonický návrh a kolik reálně stál, s jakými částkami se počítá na související úpravy, kolik reálně stála výstavba a jaké firmy ji v jakém termínu realizovaly. Velmi důležité jsou i předpokládané každoroční výdaje na správu a údržbu, kterou s sebou každá nová stavby přináší“, dodává Tomáš Posekaný. Všechny tyto informace chceme diskutovat na pravidelných debatách, občanům budeme podávat pravidelné zprávy a informace o průběžném stavu a realizaci. To dle našeho názoru odpovídá transparentnímu a otevřenému vedení radnice v 21. století.

Představíme smysluplný rozpočtový výhled, podpoříme stavbu nových bytů pro stávající obyvatele

Aktuální rozpočtový výhled města, schválený v polovině tohoto roku, počítá s utracením téměř všech volných finančních prostředků. Navíc s využitím 200 milionového úvěrového limitu na stavbu bazénu. V roce 2020 má mít město minimum volných finančních prostředků. To znamená investice ve výši bezmála tři čtvrtě miliardy korun. Mezi vznikajícími náklady ale uvidíme položku 20 mil. korun vydaných na stavbu sportovní haly. Její celkové náklady téměř s jistotou přesáhnou 100 mil. korun. Písek tedy čeká v brzké době další náročná investiční stavba. Bude proto důležité, kdo a jak zodpovědně bude stavbu plánovat“, dodává Josef Soumar.

„Pokud by Písek disponoval opravdu chytrým řešením, obyvatelé by nemuseli dlouze studovat a hledat několik dokumentů, ale transparentně by viděli, jaký bude finanční stav města, pokud se odloží některá z plánovaných investic. Na druhou stranu chápu, že zpřístupnit data lidem může být pro některé zastupitele nevýhodné. Aktuální nepřehlednost může nahrávat jejich populistickým heslům a sloganům na billboardech,“ uzavírá Josef Soumar.

Navíc město trápí nedostatek nových bytů a ušetřené finance v městském rozpočtu pocházejí právě z prodeje bytového fondu. Určitě by se nemělo zapomínat na jejich zdroj a město by mělo primárně podpořit novou výstavbu, která by rozšířila možnosti bydlení další vyrůstající generaci a zamezila by tak odlivu schopných lidí do ostatních měst.

Hospodaření a toky veřejných peněz musí být transparentní a zodpovědné. Moderní vedení radnice je otevřeno k diskusi s obyvateli a spravuje finance účelně a hospodárně, což mu ukládá i samotný zákon o obcích.

Piráti Písecko