11 Duben

Pirátská volba: Bazén a sportovní hala v kasárnách

Dovolujeme si vám popsat z našeho pohledu celkový kontext plánované revitalizace bývalých Žižkových kasáren a umístění plaveckého bazénu k Písku. Právě o těchto dvou bodech jednali zastupitelé města na mimořádném jednání 4. dubna. Po více než dvouhodinové diskuzi bylo navrženo několik usnesení k budoucímu bazénu. O všech jste se mohli dočíst v médiích. Jako Piráti Písecko jsme rádi, že byl většinově 18 zastupiteli z 26 zúčastněných podpořen společný návrh Piráta Michala Horáka a místostarosty Petra Hladíka z KDU-ČSL na vznik nového bazénu se sportovní halou jako integrovaného areálu v Žižkových kasárnách.

Pro lokalitu kasáren hlasovalo: 5 Pirátů, 3 z ODS, 3 z KDU-ČSL, 2 z ANO, 2 z ČSSD, 1 z Písek sobě, 1 z KSČM a dokonce 1 z Pro Písek, pouze 2 zastupitelé byli jednoznačně proti a 6 se jich zdrželo. „Dá se říci, že poprvé byla nalezena skutečně většinová shoda na umístění sportovního areálu napříč politickým spektrem. Oproti původnímu záměru umístění bazénu pod lesnickou školou, který byl tlačen silou a jaksi přes závit bez širší podpory v minulém zastupitelstvu pouze 14 zastupiteli, tedy těsnou většinou. K rozhodnutí takové převahy zastupitelů přispěla dle mého i v ten den konaná komentovaná obchůzka kasáren pro zastupitele, kteří se mohli přesvědčit o nesrovnatelném území, které si rozhodně zaslouží pozornost a komplexní řešení s vhodnějším dopravním napojením. A právě tam by byl zakomponovaný sportovní areál vhodnější,“ říká zastupitel za Piráty Zbyněk Konvička.

„Celá situace se mohla vyřešit již před lety, v roce 2015, kdy byly vyjasněné spory o vlastnictví pozemků v jižní části bývalých Žižkových kasáren. Pokud by v té době byla lokalita zastupiteli vrácena do hry a proběhlo hlasování, je pravděpodobné, že by dopadlo obdobně jako na posledním zastupitelstvu. Dnes jsme mohli být s projektováním bazénu v kasárnách mnohem dál, ušetřit čas a zároveň nemalé finanční prostředky,“ dodává pirátský zastupitel Tomáš Posekaný.

„Studiem bazénu jsem strávil desítky hodin času, vyžádal si nové a další materiály. Poslední kapkou byla situace, kdy po dvou hodinách diskuse nad bazénem jsme se dozvěděli – těsně před hlasováním! – že plánovaná částka 315 milionů korun, uvedena v materiálech, je chybná a kancelář zaslala opravu na částku 350 milionů korun bez DPH. Tato informace měla být zcela jistě oznámena před celým tímto bodem, protože výrazně mění ráz v rozhodnutí. Vysoutěžená cena by se tak nejspíš pohybovala mezi 340–380 miliony korun, a to bez částky na stavbu horního parkoviště nad umělou trávou, kde byla predikce investice dalších 10–15 milionů v případě zpevněného povrchu a dopravního napojení a vznik 80 dalších parkovacích míst. Celá částka může být v případě Zákona č. 134/2016 Sb. § 222 o zadávání veřejných zakázek navýšena v nejhorším případě o 45 % (15 % práce de minimis, 30 % dodatečné práce), rozpočet by tak měl v krizové variantě vyblokovat půl miliardu, nebo vyčlenit pohotovostní rezervu alespoň 70 milionů korun,“ propočítává náklady místopředseda jihočeských Pirátů a zastupitel Josef Soumar.

„Chápeme rozčarování všech obyvatel, jedná se o stále stejný problém, na který upozorňujeme několik let. Jsou prováděny a placeny studie a projektové dokumentace: 1) bez širší politické podpory (lokalita a projektové práce byly často podporovány minimálním počtem zastupitelů), 2) bez diskuse s lidmi (před tímto, ani minulým zasedáním neproběhla veřejná debata a představení projektu občanům v dostupný čas a na dostupném místě), 3) chybí dostatečné informace a odborné posudky (zastupitelé si o ně musí speciálně žádat na odborech, byť se jedná o materiály nutné ke kompetentnímu rozhodnutí) a 4) jsou upřednostňována politická rozhodnutí bez širších souvislostí, s vizí dále než je čtyřleté funkční období. Sestavil jsem si tabulku hodnotící klady a zápory v 11 kritériích, jako je doprava, finanční náročnost, dostupnost, dlouhodobá udržitelnost, vhodnost lokality a povrchu, technické parametry, dostupnost škol, parkování, priority Písku a další. Předpokládám, že každý zastupitel se rozhodoval na základě více kritérií, ne pouze na základě jednoho – například – “rozhodnutím minulých zastupitelů to už stálo 10,6 milionu korun, musíme to postavit” a podobně. Navíc tento rok se bude ještě za dokumentaci doplácet 3,22 milionu,” doplňuje Josef Soumar.

Bazén v Písku bude stále zajištěn, i Piráti ho navštěvují, a určitě není životu nebezpečný. Možná je nekomfortní a nemoderní, ale plavání umožňuje a jeho provoz bude zajištěn po dobu výstavby nového. Není to tedy tak, že by Písečtí přišli o možnost plavání, stejně tak sportovní oddíl a žáci. Na nutné investiční opravy stávajícího bazénu bylo za poslední čtyři roky použito 7.937.429 korun.

Velmi se divíme současnému vedení města, že otázku bazénu neřešilo již při vytváření koalice v říjnu minulého roku. Pokud by na plénu koalice s podporou KSČM, ani v široké koalici, nenašli podporu, nemusel být tento bod zařazen a mohly začít práce na nové lokalitě v areálu bývalých kasáren, kterou si obyvatelé v anketě zvolili. Referendum je samozřejmě závazné, je ponaučením, jak může být postavena jeho otázka a zda jsou obyvatelům dostatečně představeny všechny možnosti a reálné ceny staveb. Několik projektů, které se tvářily na 90 mil. korun a nakonec by vyšly na 220 má mnoho obyvatel ještě v paměti. Rozpočet si svou rezervu vytvořil zejména z prodeje bytového fondu a minulé vedení realizovalo čtyři velké investice – lávku s čistým nákladem 49 milionů korun včetně cyklostezky a dotace, 180 milionů korun úpravna vody a 125 milionů korun knihovna po odečtení dotace, se zápočtem vybavení a lyžařský svah. Do nových bytů se ale neinvestuje.

Situace kolem bazénu není jednoduchá, je provázána historickými souvislostmi, politickými tlaky a rozpočtováním. Je zřejmé, že výstavba či oprava bazénu, zablokovaná některými předchůdci, kterým se před 10 lety zdála oprava současného bazénu za třetinovou cenu vysoká, byla mylná. Bazén v Písku je však jedním z témat k řešení, nikoliv jediným. Obyvatelé si zaslouží nové lokality a možnosti k bydlení, zejména v areálech bývalých brownfieldů, řešení dopravní obslužnosti a dlouhodobou koncepci parkování centra i souvztažných sídlišť. Stejně tak si sportovní oddíly zaslouží lepší zázemí, než je dnešní „oblouková hala“, která působí mnohem více dojmem nebezpečnosti a ostudností nejen při zápasech s republikovými týmy.

Piráti věří, že bazén bude řešen jako jeden z projektů, nikoliv jediný. Na lokaci kasáren panuje prozatím dlouhodobá shoda a nejširší podpora. Doufáme, že město připravené finance na výstavbu bazénu alespoň z velké části ušetří a bude moci začít za pár let s komplexní výstavbou a přípravou lokace kasáren pro bydlení, sportování i volný čas. Stejně tak i řešení dalších zmíněných palčivých denních problémů, se kterými se obyvatelé setkávají.

Piráti Písecko