21 Srpen

Pirátská kandidátka v Písku získala losem štastné č. 7

Sloupec je více, než kandidát – volte celou stranu. Taková strana obdrží celý počet hlasů, tedy 27. Křížkovat můžete vždy pouze jednu stranu či sdružení, v opačném případě by byl váš hlas neplatný. Pokud zvolíte Piráty a navíc zaškrtnete jednoho kandidáta jmenovitě z jiného politického uskupení, Piráti obdrží však už „jen“ 26 hlasů a zatržený kandidát a jeho uskupení právě 1 hlas.

Jedním křížkem volte celou stranu, všech vašich 27 hlasů má pak největší váhu.

V nadcházejících volbách v Písku máte až 27 jednotlivých hlasů a je na vás, koho podpoříte, my budeme rádi, když to budou právě Piráti.

Pokud byste chtěli zakroužkovat pouze několik vybraných kandidátů Pirátů, například 3, zbývajících 24 vašich hlasů získají jiné strany.

Komunální volby jsou specifické.

Jednotlivé strany se snaží nalákat zvučná jména bez ohledu na fakt, že někteří ze zvolených zástupců komunální politice vůbec nerozumí a následující 4 roky pro ně budou dozajista velkým překvapením. U Pirátů je situace jiná. Pořádáme pravidelná setkání – Sdílené neděle – před každým zasedáním zastupitelstva, která jsou dokonce přístupná pro všechny občany. Setkání se účastní místní Piráti a diskutujeme návrhy, které zastupitelstvo bude schvalovat a jaký dopad mají na život obyvatel Písku. Uplynulé 4 roky věnovali zástupci Pirátské strany desítky hodin práci v jednotlivých výborech a komisích, předkládali své návrhy skrze zastupitele Martina Brože a nyní by rádi rozšířili řady odborných a vzdělaných zástupců města Písku.

Věříme, že vás naše nasazení a konkrétních 18 bodů programu osloví a podpoříte nás v následujících komunálních volbách plným počtem hlasů. Za tuto projevenou důvěru s vámi budeme otevřeně a transparentně komunikovat naši práci při prosazování jednotlivých bodů a budeme naslouchat také vašim názorům a připomínkám, které jsou pro směřování města velmi důležité.

Děkujeme

Vaši Piráti Písecko