15 Srpen

Piráti varují: Referendum do 2 měsíců – dobrý pomocník, nebo zlý pán?

“Sekera” 400 milionů může město Písek pálit řadu let

Na jednání zastupitelstva dne 16.srpna se bude projednávat návrh na obecné referendum o plaveckém stadionu. Celkové náklady výstavby jsou vyčísleny na částku 356 milionů korun, ovšem bez započtení demolice stávajícího bazénu a úpravu plochy pod hradbami. Počítalo se i s vybudováním podchodu k novému bazénu. Celková investice se tak blíží 400 milionům korunám a jak z historie víme, nemusí být konečná. Vždyť v roce 2014 začínala na částce 200 milionů korun a rekonstrukce stávajícího plaveckého bazénu byla odhadována na milionů 180. Doposud také nemáme konečnou představu, co konkrétně na místě původního bazénu vznikne. Odhadované náklady referenda jsou 350 000 korun.

Dobrý nástroj, zbrklé řešení

Referendum během 1,5 měsíce může být vnímáno jako populistický krok odcházející koalice. Piráti ze své podstaty podporují místní referenda, která se týkají důležitých a nákladných kroků města. Nutno podotknout, že nejdůležitější u místních referend je právě čas. Referendum by mělo proběhnout minimálně za 6 až 12 měsíců od jeho vyhlášení. Klíčové je, aby občané měli možnost vyslechnout si obě strany a vyhledat si dostatečné, adekvátní informace a podklady před hlasováním.

Klademe si otázku, proč se na referendum chvátá

Koalici se nepodařilo naplnit předvolební slib a minulé referendum zůstalo bez odezvy. Občan nadále zůstává v nejistotě, neví, jak vzniklou situaci chápat. Snahou o nové referendum se současné zastupitelstvo snaží zavázat nové zastupitele k jedné z nejdražších investic za poslední desetiletí. Referendum prozatím nenabízí alternativní návrh. Zda proběhne a v jaké podobě ukáže až výsledek jednání zastupitelů 16. Srpna 2018. Ukazuje se tak, že koalice na základě svých předvolebních slibů bazén do 4 let nepostaví.

Umí město plánovat investiční akce?

Plánování investic a jejich rozdělení na akce nezbytné, které je nutné realizovat a akce zbytné, které mohou počkat, je klíčovým prvkem obecního plánování. To se ukazuje na výstavbě lávky u Sv. Václava, která bude stát bezmála 50 milionů korun. Když pominu její výši s tím, jak se pomalu vynořuje z řeky, je zřejmé, že se z finančního pohledu jedná o zbytný a drahý prvek přemostění, nikoliv účelové řešení situace dostat se přes řeku z bodu A do bodu B například za poloviční cenu. Ale ponechávám plně na občanovi – voliči, zda vnímá tuto stavbu v kontextu rozpočtu jako nezbytnou.

S dalšími investicemi se roztrhl pytel

Navrhovaná rozpočtová opatření, která bude finanční výbor projednávat ve středu 15.8., snižují schodek rozpočtu, ale současně se plánují další výdaje. Schodek se dle aktuálních návrhů dostává pod hranici 300 milionů za rok 2018 zejména kvůli výraznému snížení částky, se kterou se počítalo na bazén, z původních 80 milionů na současných 5 milionů.

V rozpočtových opatřeních se nyní objevily nové investice za 16 milionů korun, které opět prodražují již naplánované akce. Nově se plánuje přidání částky 4 600 000 korun na kompletní úpravu povrchů parkovacích ploch u pošty, kde by mělo vzniknout kompletní vodorovné značení, počítadlo průjezdu a informační tabule. To vše v místech, která mají být časem zastavena (nároží u pošty) a kde je plánovaný parkovací dům (původní investice 6,5 milionu, nyní 11). Další 3 miliony korun navíc jsou požadovány na rekonstrukci/výstavbu lyžařského svahu, tedy 18 milionů a další 1,3 milionu korun na další havarijní opravu bazénu.

Aktuální částka na účtech města je přibližně 550 milionů, plánovaný schodek pro letošní rok je přes 250 milionů korun a do výstavby bazénu nebyla vložena ani koruna, vyjma nových posudků a návrhů. Je jasné, že se bude muset brzy zapojit i 200 milionový úvěr a město bude tuto “investici” splácet. Následující 4 roky nebudou moci noví zastupitelé realizovat žádnou další velkou investiční akci a budou nuceni pokračovat v rozhodnutích svých předchůdců a šetřit.

Alibi nebo fakta?

Rozpočet je o prioritách. V Písku je nedostatek nových bytů, lidé odcházejí do krajských měst a rapidně se zvyšuje cena nemovitostí. Mladí lidé postrádají malometrážní byty, nejsou zde žádné startovací byty, senioři, kteří mají větší byty, nemají možnost se přestěhovat do bytů menších a platit nižší nájemné. Nejsou opravené důležité ulice a náměstí, chybí zeleň, která by nás chránila v parném létě, chybí kvalitní sportovní hala pro celoroční provoz a místa k parkování. Místo toho plánujeme nový bazén za téměř 400 milionů korun, stavíme lávku za 50 milionů a knihovnu za 140 milionů.

Během posledních let jsme do stávajícího bazénu pod hradbami vložili další desítky milionů korun na jeho udržení, opravila se pára, zlepšily povrchy, vybudovalo se schodiště, zaplatila se další projektová dokumentace. Dle studií patří Čechům světové prvenství v počtu bazénů na obyvatele. Plánovaná investice se rozhodně Písku nevrátí a trendy hovoří jasně. Lidé vyhledávají celodenní zábavní parky, které Písek nabídnout nemůže, nebo investují do svých řešení. Rozhodovat bude také cena vstupenky a náklady na provoz.

Před referendem zůstávají důležité otázky bez odpovědí

Mají písečtí občané dostatečné informace, aby mohlo být referendum vypsané do 1,5 měsíce?

Je tedy původní referendum a následný návrh o přesunutí bazénu do kasáren neplatné?

Vědí občané, o čem budou rozhodovat a jak zdravé jsou městské finance?

Kolik by stálo postavit bazén a sportovní halu společně v kasárnách?

Kolik by nyní stála kompletní rekonstrukce stávajícího bazénu?

Občan může sdělit svůj názor zastupitelům při jednání zastupitelstva. Jednání však probíhají pravidelně ve čtvrtek od 13 hodin, kdy většina lidí pracuje ve svých povoláních. Větší informovanosti občanů by také pomohl on-line přenos a dostupný videozáznam z jednání.

 

Josef Soumar

člen finančního výboru města Písku

1.místopředseda MS Piráti Písecko