20 Červenec

Piráti klestili cestu na Cajsku

Během rozpálené neděle proběhla za organizace Pirátské strany – oblastní skupiny Písecko zvelebovací akce, která měla za cíl zkvalitnit průchod a průjezd lesní cesty z Písku na Cajsku. Sekala se tráva, upravovala se nebezpečná místa a vzniklo několik nových laviček pro odpočinek. Již během dne se aktivní snaha setkávala s kladnými ohlasy kolemjdoucích.
pir04

Někoho by mohla napadnout možná souvislost této akce s pomalu se rozjíždějícími předvolebními kampaněmi jednotlivých politických stran, dle slov Martina Brože (předseda místního sdružení Pirátské strany) však nejde o populistická gesta, ale o aktivity, v nichž Piráti hodlají pokračovat i nadále.
pir

I přes chvályhodný záměr lze na počínání Pirátů najít jednu „vadu na kráse“. Úprava okolí cesty na Cajsku probíhala „na vlastní pěst“ – bez vědomí obce Vrcovice, do jejíhož katastru cesta patří. V tomto případě jde o velice pozitivní činnost, ale i tak bychom se měli řídit nastavenými pravidly. Na druhou stranu je nutné zmínit dlouhodobý stav stezky bez jakýchkoli úprav a oprav.
pir03

V rámci neděle doznala upravovaná trasa viditelných změn. Za všemi, kteří se „revitalizace“ účastnili, je vidět kus dobře odvedené práce. Věřme, že podobně aktivních lidí bude v Písku přibývat.