14 Říjen

Oficiální tiskové prohlášení k povolebním jednáním – 14.10.2018

Písek, 14. října 2018 – Dnes v 11 hodin, se zástupci vyjednávacího týmu Pirátů zúčastnili vyjednávací schůzky se zástupci PRO PÍSEK, ČSSD, KDU-ČSL a ODS v budově radnice. Tyto čtyři subjekty již dnes mohou tvořit novou koalici s 15 mandáty z celkově 27 členného zastupitelstva města.

Písečtí Piráti dostali nabídku účasti v nově vznikající koalici a celkem dvě místa v devítičlenné radě Města Písku včetně 1. místostarosty pro oblast dopravy. Volební výsledek Pirátů v Písku dosáhl v letošním roce 15,33 % a znamenal zisk 5 mandátů v zastupitelstvu města.

“Během našeho minulého působení v zastupitelstvu města Písku jsme upozorňovali zejména na předražené investice, nízkou komunikaci významných investic s občany, nesprávné zavádění informačních technologií, nehospodárnou správu s finančními prostředky města a s tím související střednědobý rozpočtový výhled,” sdělil písecký předseda Pirátů Michal Horák.

„V programu jsme slíbili občanům, že na radnici pohlídáme toky veřejných peněz. Díky tomu jsme dostali od občanů tolik hlasů. Logicky jsme proto požadovali pozici místostarosty, který ve své působnosti řídí investice a rozvoj města, abychom mohli plnit náš program.“, dodal Michal Horák.

Voliči Pirátů také očekávají zodpovědnost Pirátů a dodržení povolební strategie, která byla schválena a zveřejněna již před volbami a která tuto podmínku obsahuje.

http://www.piratipisecko.cz/povolebni-strategie-piseckych-piratu/

Poté, co nově zvolení zastupitelé nesouhlasili s námi navrhovaným poměrným obsazením rady, nebylo našemu požadavku vyhověno ani dnes. Pirátům nejde o funkce, ale o plnění volebního programu. Nenecháme se koupit nabídkou placených pozic, které nám  reálně nepomohou změnit to, co od nás občané svými hlasy očekávají. Nově vznikající koalice si chce pouze zajistit naši loajalitu a na to nemůžeme přistoupit. Pokud uskupení PRO PÍSEK, v čele s paní Vanžurovou, nezmění názor a náš jediný personální požadavek nevyslyší, nezbývá nám jiná možnost, než odchod do konstruktivní opozice. Mrzí nás, že jednání zkrachovala na personálním obsazení. Evidentně se nejedná o zájmy města Písku, ale především o obsazení klíčových pozic stávající koalicí.

Dlouhodobým zvykem v Písku je, že opoziční strany získají předsedy kontrolního a finančního výboru a také výboru pro investice a rozvoj. Předpokládáme, že tomu tak bude i tentokrát a o tyto pozice budeme usilovat. Zajistí nám to tak možnost pokračovat v dobré a transparentní práci z pozice konstruktivní opozice. Nadále budeme pořádat otevřená setkání s Pirátskými zastupiteli nad aktuálními i budoucími otázkami města Písku a pravidelně informovat o naší činnosti.

Děkujeme za podporu, DRŽÍME KURZ!

Klub zastupitelů
Piráti Písecko