Ochrana osobních údajů

Některé stránky mají charakter zpracovávání osobních údajů, a proto je nezbytné, aby byli lidé, k nimž se údaje vztahují, informováni a souhlasili. Každá aplikace nebo stránka má vlastní nastavení okruhu osob, kterým jsou údaje přístupné (zcela veřejné, interní, důvěrné).

Pirátská strana maximálně respektuje vaše soukromí, a proto jsou v aplikacích jako je Pirátská mapa vaše osobní údaje zveřejňovány jen na váš příkaz. Neoprávněné zveřejňování osobních údajů je v rozporu s našimi vnitřními předpisy a bude podle nich postihováno.

Pokud si nepřejete zpracování svých osobních údajů, prostě je do stránek a aplikací nevkládejte (nevstupujte do žádné skupiny na internetovém fóru, nenastavujte si viditelnost zobrazení na mapě, nevkládejte je do obsahu stránek atd.). Ačkoliv máme pro práci s osobními údaji přísná pravidla, považujeme za důležité vás upozornit, že protiprávní útoky nebo technická selhání bohužel nemůžeme nikdy absolutně vyloučit.

Google Disclaimer

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho použití webové stránky. Informace o vašem použití této webové stránky, vytvořené pomocí cookie (včetně vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a zde uloženy. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využití webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách webové stránky pro jejího provozovatele a k zajištění dalších služeb, spojených s použitím webové stránky a internetu. Tyto informace Google také přenáší třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strany tyto informace z pověření Google zpracovávají. Google nedává v žádném případě do souvislosti vaši IP-adresu s dalšími údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením software vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuelně moci použít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky prohlašujete souhlas se zpracováním vašich údajů, získaných ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše jmenovanému účelu. Získávání a ukládání údajů může být kdykoliv s účinností do budoucnosti zrušeno. Vzhledem k diskusi o použití analytických nástrojů s úplnými IP-adresami bychom rádi upozornili na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto jsou IP-adresy dále zpracovávány pouze zkrácené, aby byla vyloučena možnost přímého osobního vztahu.