Kontakt

Martin Brož
Předseda místního sdružení Piráti Písecko
Česká pirátská strana

Mobil: + 420 720 552 674
E-mail: info@cryonix.cz

https://www.facebook.com/piratipisecko

Pirátská strana

Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. stanovy Pirátů

www.pirati.cz