03 Březen

Komunikaci s občany má zajišťovat samo město, ne najatá PR agentura!

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění opoziční zastupitelé žádají o svolání mimořádného zastupitelstva města Písku v nejbližším možném termínu k projednání bodu: Revokace Usnesení ZM č. 3/20 ze dne 6. února 2020, kterým zastupitelstvo města Písek schválilo uzavření smlouvy o PR službách a pověřilo radu města Písku k jejímu zavření se společností GBA spol. s r.o.

Zastupitelé města Písek se po opětovném a podrobnějším seznámení s předmětem Smlouvy o PR službách, která byla uzavřena mezi Městem Písek se společností GBA spol. s r.o. dospěli k závěru, že plnění ze smlouvy by bylo jednoznačně neúčelným, neefektivním a nehospodárným vynakládáním prostředků z rozpočtu města Písek, neboť tyto služby město prokazatelně bylo a je schopno obstarávat vlastními silami (tisková mluvčí, redakční rada, i někteří členové rady města Písek apod).

„U schvalování PR agentury, která má být prostředníkem mezi městem a občany, na únorovém zastupitelstvu města, a po zhlédnutí prvních videspotů – nikoliv reportáží (ta vypadá jinak) tam vidím problém už v samotné podobě tohoto „zpravodajství“. Jelikož je tato služba placena z městského rozpočtu, tedy nás všech daňových poplatníků – obyvatel města, mělo by se snažit o maximální vyváženost, což v již odvysílaných reportech na oficiálním facebookovém profilu města nyní absolutně chybí,“ říká pirátský zastupitel Zbyněk Konvička, jenž se v prostředí médií pohabuje pracovně více než 14 let.

Podle jeho slov má aktuální zpravodajství od výše uvedené agentury podobu jednosměrného toku informací od představitelů vedení města směrem k občanům. „Doposud v reportech nebyla dána možnost k vyjádření opoziční straně či zastupiteli, natož občanovi, který například v dané lokalitě, k níž se vztahuje komentář, bydlí. Dovedu si představit i vstupy odborných referentů z úřadu, kteří by své vyjádření opírali o reálné a zákonné možnosti, nebo odborníků zcela odjinud, nezávislých na městě,“ upřesňuje Zbyněk Konvička.

Samozřejmě jednodušší forma na čas i peníze je ta aktuální, ale nebavme se pak o vyváženém zpravodajství. Takováto podoba zpravodajství placená z městského rozpočtu by měla mít charakter a obsah veřejnoprávního média. Nad reportéry či novináři této služby by měla být redakční rada složená ideálně z odborníků – novinářů z oboru + zástupců opozice či kolaice, nemuseli by to být nezbytně zastupitelé. „Zatím bylo k vidění pouze PR vedení města, čehož jsme se právě na únorovém zastupitelstvu obávali a upozorňovali na to, že to tak může být. Ve videoreportech je k vidění pouze zástupce vedení města, většinou místostarostové a někdo z agentury to podkresluje hlasem jako k domuntárnímu filmu. Takto dle mého opravdu nemá vypadat služba, která má mít skutečně povahu veřejnoprávního média, neb je placena z našich daní,“ uzavírá Zbyněk Konvička.