Pirátský komunální program 2014

Bezpečnost občanů

Jsme pro zavedení nočních služeb v nové služebně městské policie na sídlišti Portyč. Souhlasíme s nočními…

Více informací

Finance a kontrola

Podle studií se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci.

Více informací

Infrastruktura a doprava

Je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

Více informací

Kultura

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea místního významu.

Více informací

Partnerské vztahy a cestovní ruch

Je třeba udržovat kulturní a přírodní památky, které jsou bohatstvím obce a zpřístupňovat je veřejnosti.

Více informací

Podnikání a investice

Podporu místního podnikání považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů.

Více informací

Sociální a zdravotní sféra

Obec by měla prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.

Více informací

Sport

Podpora sportu, vzdělání a jejich propojení musí být nedílnou součástí rozpočtu města.

Více informací

Výchova a  vzdělání

Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.

Více informací

Urbanismus a rozvoj města

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.

Více informací

Veřejná správa a majetek města

Zpřístupníme úřady občanům. Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany.

Více informací

Životní prostředí

Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení.

Více informací

Kandidáti do komunálních voleb 2014

Erika Kuruová

Erika Kuruová

Na volné noze / 41 let

Bez politické příslušnosti

Petr Soušek

Petr Soušek

Nákupčí / 29 let

Bez politické příslušnosti

Jan Soumar

Jan Soumar

Student / 23 let

Bez politické příslušnosti

Jan Vávra

Jan Vávra

Operátor výroby / 23 let

Piráti Písecko

Filip Houdek

Filip Houdek

Technik TV / 33 let

Bez politické příslušnosti

Martin Semecký

Martin Semecký

Dělník - galvanizér / 31 let

Bez politické příslušnosti

Vít Havel

Vít Havel

Fitness trenér / 23 let

Bez politické příslušnosti