8. Sport

Propojení sportu, školství a kultury jako dlouhodobé zachování lidských hodnot

Podpora sportu musí být nedílnou součástí rozpočtu města.

Pokud považujeme sport za standardní součást civilizovaného života, nezbývá než zajistit jeho podporu i z veřejných prostředků a to především v době, kdy je podpora z privátního sektoru opravdu minimální vzhledem k hospodářským výsledkům. Je třeba vyvinout odpovídající tlak na mezinárodní korporace, využívající investičních výhod v písecké průmyslové zóně aby se za tyto výhody revanšovaly odpovídajícím způsobem, například právě v píseckém sportu.

Koncepce, strategie, taktika jako při soutěžních kláních.

Z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že podpora mladých i dospělých sportovců má svůj pozitivní sociální i zdravotní význam. Písečtí žáčci, studenti i dospělí profesionálové vždy vynikali v mnoha sportovních disciplínách a to především díky strategii tréninků, přípravné taktice a celkové sportovní koncepci svého klubu. Proto jsme připraveni realizovat transparentním způsobem podporu organizací, které jsou jen na městských dotacích. Maximálně chceme podporovat sportovce do 18 let věku, ale samozřejmě i seniorský sport, protože po hlubší analýze se ukazuje, že obě kategorie se vzájemně dlouhodobě doplňují. Mládežnický sport nemá smysl bez seniorského a obráceně.

Práce se sportujícími studenty

Pro rodiče i město je ideálem buď sportující žák, nebo student zabývající se kulturou a při tom aktivně chodící do školy, kde dosahuje minimálně dobrých výsledků. Chceme tím říci, že písečtí žáci se nemusí ve svých mladých letech rozhodovat, zda si zvolí sportovní, kulturní nebo studentskou cestu. Z vlastní zkušenosti víme, že se člověk může aktivně věnovat všem třem cestám a dosahovat ve všech špičkových výsledků, vždy jde o přístup klubu, školy, kulturního zařízení i přístup rodiny.

Sport mandatorním výdajem

Po hlubší analýze jsme pro dlouhodobý koncept podpory sportu jako celku. Zdroje pro podporu sportu musí být identické z výše uvedenými oblastmi. Dle našeho názoru je třeba ukončit amorálnosti, jako je podpora sportu pouze, když jsou dostatečné poplatky z výherních automatů nebo jiné nestandardní příjmy.