6. Podnikání a investice

Podpora místního podnikání.

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v obcích tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.

Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií.

U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli copyrightu nemůžete program sami upravovat a doplňovat, i když si ho legálně koupíte. Také pro svobodný software existují komerční firmy, které se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného softwaru je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.

Zvýšíme podíl OSVČ i podnikatelů ve městě.

Víme, že jedinou daní, která kompletně zůstává v městském rozpočtu, je daň z nemovitosti. I přes rozdělování daní z příjmů právnických a fyzických osob procentuálně dle velikosti obce a kritérií výměry katastrálního území Písku jsme pro udržení podnikatelů, kteří vytváří především statky, dostupné služby a nová pracovní místa. Úlevy na daních a investiční pobídky by neměly být jen pro mezinárodní firmy.

Preferujeme i jiná kritéria výběrových řízení, než je pouze cena.

Preferovaným kritériem při výběrových řízeních by neměla být vždy jen cena, ale i transparentnost, solidnost dodavatele a obchodní podmínky, jako jsou záruka a přidaná hodnota. Vysoutěžená cena musí být konečná a zavazující! Aktivně informujeme písecké firmy a zpět je zapojíme do transparentních výběrových řízení.

Investice do užitečných projektů.

Jedním z ústředních témat Písku je vybudování útulku pro zvířata, který město potřebuje. Většina odchycených zvířat je po několik dnů uzavřena v karanténě a poté převezena do městského areálu a poté do jednoho z okolních vzdálených zařízení. Toto centrum by se financovalo pomocí „obarvení financí“ téměř samo, postačuje vzít část peněz za odvod poplatků ze psů. Při odběru zvířete z útulku jsou prominuty další poplatky za vlastnictví a záměr vzít si zvíře z útulku je podmíněn pravidelnou roční kontrolní návštěvou u veterináře, spojenou s očkováním. Výhoda útulku je i pro samotné obyvatele. Při ztrátě zvířecího člena domácnosti se dostane včas na kvalitní záchytnou stanici a bude o něj postaráno.

Sdružujeme podnikatele pod jednou střechou.

Další možností pro Písek je sdružení podnikatelů pod společnou energetickou smlouvu a tím docílení i výhodnějších sazeb s poskytovatelem elektrické energie. Odmítáme poplatek z reklamy podnikatelů před svou provozovnou z tak zvaných reklamních Aček. Pokud reklama zároveň odpovídá kulturním požadavkům města, je pro podnikatele samozřejmostí.

Podporujeme především místní zemědělce.

Jsme pro zavedení pravidelných velkých bezplatných farmářských trhů a to po celý den, aby si občané i po pracovní době mohli dojít nakoupit místní kvalitní suroviny. Místní příslušnost dokládají podnikatelé živnostenským listem a působností na Písecku.