5. Partnerské vztahy a cestovní ruch

Využijeme příležitosti pro cestovní ruch

Je třeba udržovat kulturní a přírodní památky, které jsou bohatstvím obce a zpřístupňovat je veřejnosti.

Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Pro informování turistů má sloužit přehledný web obce. Dostupné informace v držení obce (archivní fotografie, texty) by měly být poskytnuty projektům, jako je veřejná encyklopedie Wikipedie, které svou činností zlepšují informovanost o obci.

Město Písek jako cílová destinace turistů.

Celý bývalý okres Písecko má rozhodně co nabídnout, ale samotná existence památek pro zvýšení turistického ruchu nestačí. Jsme pro pokračující revitalizaci památek, ale i pro větší zapojení infocentra do propagace a průvodcovství, zaměření na kulturní program přímo pro příchozí turisty ideálně s přespáním na několik nocí.

Budeme aktivně pokračovat v dalších zahraničních spojeních.

Spojení se zahraničními městy vnímáme dobře jak z obchodní, tak i studentské stránky. Propojení studentů a podnikatelů má za následek rozvoj obchodního, studentského i obchodního hlediska. Další možností je i navázání spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi, které by do své nabídky zařadili prodej zájezdů do Písku jako cílové destinace. Písecko vnímáme jako komplexní ukázku jižních Čech a nabídka zájezdů za památkami, ale i přímo špičkovými kulturními akcemi, by zvedlo kredit nejen našemu královskému městu.