3. Infrastruktura a doprava

Zlepšíme dopravní obslužnost

Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily a přechody byly dále řešeny bezbariérově.

Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a obecní hromadné. Ta musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici obce.

Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak. Propojování dopravních systémů není rozumné zavádět pomocí velikášských projektů typu Opencard. Lepší je nabídnout jednotlivým přepravcům otevřený systém, ke kterému se mohou přidat.

Dopravní infrastruktura s rozmyslem

Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.

Všechny dopravní organizace spadající pod obec musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na internetu.

Viditelné problémy odstraníme v co nejkratší době.

Přípojné a nájezdové pruhy v Písku chápeme jako velké nebezpečí v dopravě. Nájezdový pruh z obchodní zóny směrem na České Budějovice, ale i nájezdový přípojný pruh od Střední zemědělské školy na Prahu mají být samozřejmostí již při plánování, bohužel ani po dlouhých letech nejsou tyto problémové úseky řešeny. Rozhodně nesouhlasíme s teorií, že podobná nebezpečná místa budou vyhodnocována až na základě nehodovosti a počtu smrtelných nehod.

Jsme pro dlouhodobou strategii „severní smyčky“ a bezpečnostní úpravy komunikací.

Propojení čtyřproudé silnice směrem z Prahy s cestou na Tábor vnímáme jako možnost dopravně ulevit Kollárově ulici a využít nového potenciálu města ve své severní části. Neméně důležité z dlouhodobého hlediska vnímáme i bezpečnostní úpravu hlavní silnice spojující tah Tábor – České Budějovice a vybudování minimálně v návaznosti ulic Na Trubách a Rokycanova světelné bezbariérové křižovatky. Piráti také podporují vybudování kruhové křižovatky v obchodní zóně vedle Zemského hřebčince a mnoho dalších „logických“ kroků nejen v infrastruktuře města Písku, ale i okolních obcích.

Městská hromadná doprava pro obyvatele

Jízdní řád MHD Písek by měl vznikat za účasti místních firem a obyvatel. Při plánování jsou brány v potaz i úřední hodiny a napojení veřejné dopravy na zdravotnícká a sociální zařízení města. Při dalším jednání s provozovatelem jsme pro nákup i menších ekologických mikrobusů, které jsou schopny kompenzovat svým prostorem i časy mimo špičku za nižší náklady, ale dodržet pravidelnost a vysokou a rychlou dostupnost veřejné dopravy v Písku. Jsme pro úpravu a rozšíření zastávek MHD.