10. Urbanismus a rozvoj města

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

Územní plán města Písku a strategický plán města.

Jsme toho názoru, že územní plán má odrážet vizi města Písku v širší urbanistické koncepci. Naše idea je vtažení celkového rozvoje do města, do centra a do vnitřních lokalit, tzv. brownfieldů. Zásadním tématem rozvoje města je revitalizace zbývajících sídlišť, využití potenciálu prostoru u Výstaviště, například pro sportoviště se širším zaměřením v otázce dopravy. Lávka sama o sobě pro nás není politické téma, ale nesouhlasíme s přístupem současné radnice, podobou financování a způsobem realizace.

Bazén, aquapark, brouzdaliště?

Jsme pro zachování sportovního charakteru plaveckého bazénu, který by odpovídal požadavkům republikových plaveckých soutěží. Podle našeho názoru Písek není schopný dlouhodobě „uživit“ aquapark, který by přinesl další každoroční náklady na údržbu a provoz a sloužil jen zábavě. Jsme pro otevření diskuse a znovu vyvolání referenda, zda má stát plavecký stadion v zastupiteli vybrané lokalitě, nebo se vrátit k původnímu záměru revitalizace stávajícího píseckého bazénu. Vypsané referendum ani anketa bohužel nenabízela možnost zachování stávající lokality, kde jsou již vybudovaná sportovní hřiště a přidružené provozní sítě. Pokud by byly vyřešeny majetkové vztahy, jsme pro stavbu v lokalitě vybrané pomocí referenda, které je pro nás, jako pro Piráty, zcela závazné.

Oživení veřejného prostoru jako důležitost všedního dne.

Jsme pro včlenění sportovních aktivit všedního dne do veřejného prostoru, především pro děti a mládež, jako součást jejich kultivace. Rádi bychom vytvořili podmínky a zázemí pro street aktivity, jako jsou míčové hry, workout, parkour i skateboarding a in-line bruslení a tyto aktivity dostat do centra města. Vnímáme absenci sportovních „plácků“ při probíhajících revitalizacích sídlišť. Zopakujeme, že jsme pro využití potenciálu u Výstaviště a řeky, v tomto případě například pod skalami, Sulanov i Václavské skály. Vnímáme nedostatky v budování a propojování cyklostezek, napojení Otavské cyklostezky na Písecké hory a vybudování pruhů pro cyklisty a in-line bruslaře v Písku.

Zavedeme architektonické soutěže jako standard.

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

Obec je připravena v územním plánování a dalších činnostech vyhradit pozemky a jinak pomoci veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím.

Věda a výzkum jsou klíčovým bodem programů Pirátů a jejich podporu je třeba zohlednit i na obecní úrovni. Pokud veřejná vysoká škola potřebuje vybudovat nový kampus pro studenty nebo zřídit moderní laboratoře, obec by jí měl vyjít vstříc a pamatovat na tyto potřeby při schvalování zásad územního rozvoje a v přidělování dotací. Rádi bychom vytvořili takové sociální prostředí a podmínky k životu, aby lidé neodcházeli za prací do velkých měst, jako jsou Praha a České Budějovice. Pokud společně s tím bude střídmě narůstat populace obyvatel Písku, budeme jen rádi.

Podpora veřejného internetu

Podporujeme volnou přístupnost internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích.

Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Dostupný internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet.

Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií.

Místo šetření na lidech zastavíme utrácení peněz za předražená technická řešení informační infrastruktury. Poučíme se v zahraničí, především u našich západních sousedů, kde řešení e-governmentu založená na svobodném softwaru šetří ročně miliony eur.

Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá.

Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k Internetu – v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.