1. Bezpečnost občanů

Písecko jako bezpečné místo k životu

Jsme pro zavedení nočních služeb v nové služebně městské policie na sídlišti Portyč. Souhlasíme s nočními pochůzkami strážníků a navození pocitu bezpečnosti nejen pro celé sídliště, ale celé město Písek. Podporujeme prevenci kriminality, pořádání přednášek pro studenty i seniory. Městští policisté v rámci dlouhodobého konceptu pracují s obyvateli tak, aby minimalizovali riziko kriminality. Dobrou informovaností a prací s obyvateli zastavují možné přestupky a činy v jejich počátcích, neřeší pouze důsledky tohoto chování.

Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Normální člověk má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů.

Práce strážníků jako prestižní a veřejně uznávané povolání

Povolání městského strážníka je důležitou a veřejně prospěšnou prací. Strážníci díky svým širším pravomocím neudělují pouze pokuty, ale mohou udělit domluvu, která může mít větší efekt ve vztahu k jejich práci. Při opakovaném porušování se drží legislativy a plní své povinnosti. Strážníci se zapojují do výchovy žáků mateřských i základních škol a svou prací pomáhají předcházet nejen dopravním nehodám, ale i nevhodnému chování a poškozování cizího majetku.