20 Květen

Když reality show, tak Big Brother – ale naruby!

Mnozí z vás si vzpomenou, že v televizní reality show Big Brother šlo o detailní monitorování obyvatel a jejich chování v uměle vytvořeném prostředí vily, kde je kamery šmírovali všude, kam se hnuli. Dovolím si na tento vypůjčený motiv do TV reality show původně zvěčněný v knize 1984 George Orwella uvést vlastní paralelu, když už byl tedy výraz “reality show” zastupitelem Michalem Čapkem vhozen do mediálního prostoru, trochu dovysvětlit. Původní “Velký bratr” – tedy nástroj autoritativní vládnoucí elity totalitního státu, sledoval všechny jeho občany. Piráti naopak před tímto varují, a pokud se máme pohybovat ve slovníku zmíněného zastupitele za ANO a zůstat u výrazu reality show, tak klidně Big Brother, ale naruby! Tedy pod drobnohledem z našeho pohledu nemají být občani, ale ti, co právě vládnou, což je základní princip transparentnosti pirátské politiky. 

Věřte mi, že pirátským zastupitelům nejde o nic jiného, než podrobně monitorovat právě konání vedení našeho města při řízení věcí veřejných. Stejně tak tomu bylo i v případě zcela nesmyslné a nepotřebné zakázky na pořízení služeb pro mediální komunikaci města s občany od komerční PR agentury. Téměř půlmiliónová zakázka byla schválena bez potřebných konzultací s odbornými orgány města. Když už tedy bylo téma využívání moderních technologií při komunikaci s občanem na stole, možná by konzultace s výborem pro IT a Smart ničemu neuškodila. V okamžiku, kdy rada města zjistila, že na tuto zakázku nemá v rozpočtu peníze, musela s návrhem nového rozpočtového opatření před únorové zastupitelstvo.

Není bez zajímavosti, že finanční výbor toto opatření zastupitelům ke schválení nedoporučil. Nejasností bylo totiž docela dost. Na povrch vybublalo v minulosti podivné personální provázání zástupců PR agentury s politiky z ČSSD. Netransparentní a zcela mimo normální zvyklosti se jevilo i „výběrové řízení“ na dodavatele PR služeb atd.

Konečné prohlasování záměru v poměru 15:11 opravdu není žádné drtivé vítězství, nicméně jako prostá většina to stačilo. Tady by celá anabáze mohla skončit, pokud by nebylo investigativní práce redakce Píseckých postřehů, která pátrala dál a objevila nové skutečnosti o rádoby výběrovém řízení, jehož se měla účastnit i destinační společnost Píseckem přesto, že všichni na zastupitelstvu slyšeli, jak pan místostarosta na návrhy, aby poptávanou činnost prováděla tato společnost, odpověděl, že k tomuto účelu není určena. Dalším údajným účastníkem byla zaměstnankyně krajského úřadu, jejíž účast je zamlžena mnoha nejasnostmi, kdy není vyloučeno, že o své účasti možná ani nic netušila. Celá zakázka se zkrátka dostala do roviny zavánějící klientelismem a netransparentností.

Z podstaty pirátské politiky – být „hlídacími psi demokracie“ bylo zcela logické, že právě Piráti společně s dalšími pěti zastupiteli, kterým nebylo lhostejné rozhazování veřejných prostředků, se ve světle těchto skutečností dožadovali revokace tohoto bodu jednání a vzhledem k závažnosti tématu dokonce mimořádným zastupitelstvem. Bohužel do celé záležitosti zasáhlo vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru a na mimořádné zastupitelstvo nedošlo.

V tu chvíli ovšem nastala úžasná příležitost pro vedení města, jak se aféry zbavit elegantně a navždy. Na mimořádné zastupitelstvo jsme mohli zapomenout, neboť byl bod narychlo zařazen na květnové zastupitelstvo. Hned na úvod jednání toho květnového zasedání ukázněná klaka schválila „zcela nečekaně“ omezující opatření pro diskuzi a hned byla pro koalici výchozí pozice mnohem jednodušší.

Když si uvědomíme, že při únorovém zastupitelstvu trvala debata o tomto bodě téměř dvě hodiny a někteří oponenti na sebe reagovali čtyřikrát až pětkrát, bylo omezení na dvě vystoupení po třech minutách na zastupitele pro nás naprosto neakceptovatelné. Návrh na odložení bodu na některé budoucí zastupitelstvo, které by neomezovalo dobu rozpravy však neprošel, zato došlo z naší strany, to přiznáváme, na trochu rozpačité projednání bodu. Vzhledem k uvědomění si marnosti celé situace se nám toto vystoupení ve finále příliš nepovedlo a bod se nakonec vlivem omezeného časového prostoru omezil na formulaci usnesení, v němž jsme skutečně měli faktickou chybu. Není ovšem ničím neobvyklým, že se konečné usnesení dává dohromady na místě jednání a napříč spektrem. I my jsme jej na místě upravili dle náležitostí vyžadovaných zákonem a mohli žel jen sledovat jeho brzké „odstřelení“.

My, Piráti, si jsme však vědomi naší zodpovědnosti vůči našim voličům a příznivcům, kteří dali hlas transparentnosti a otevřené politice i ve městě Písku, a tudíž nepolevíme. Jedna bitva nerozhoduje válku. Všechny kolegy včetně pana zastupitele Michala Čapka mohu ujistit, že my tu naši „reality show“, chce-li tomu tak pan zastupitel říkat, neopustíme. Nadále se budeme snažit, aby “našim kamerám” ve vile (u vedení města) nic neuniklo i když se někteří její obyvatelé snaží před nimi schovat a domlouvat se s vypnutými mikrofony. A budeme v ní pokračovat i přes to, že se někteří zastupitelé snaží svými servilními články vzbudit dojem, že vše je v pořádku a nemusí se vždy hrát podle pravidel péče řádného hospodáře, k němuž jsme se všichni zastupitelé na začátku svého mandátu veřejným slibem zavázali.

Michal Horák,

předseda MS Písecko Pirátské strany