12 Leden

Členové výborů a komisí jsou i zástupci Pirátů Písecko.

Že je městským zastupitelem Pirátů Písecko pan Martin Brož ví dnes téměř každý. Jeho aktivity a politické odhodlání jsou pozitivně probírány nejen na politické úrovni, ale i v mnohých píseckých firmách a domácnostech.

V posledních dnech se ke svému zastupiteli připojilo hned několik členů výborů a komisí, kteří budou patřit mezi poradní hlasy města. Své nápady a náměty budou předkládat městské radě a zastupitelstvu. Členy komisí a výborů se stávají na stejné volební období jako jejich městští zastupitelé.

Své zastoupení mají Piráti Písecko v těchto výborech a komisích:

– Kontrolní výbor pan Tomáš Posekaný

– Finanční výbor pan Josef Soumar

– Osadní výbor Hradiště pan Zbyněk Konvička (nestraník, nominovaný Piráty)

– Bytová komise pan Martin Kačírek

– Dopravní komise pan Petr Soušek

– Kulturní komise pan Martin Brož

– Komise pro urbanismus a architekturu pan Josef Krajc

– Komise pro infrastrukturu pan Martin Brož

– Komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch pan Ivo Voříšek

– Komise sociální paní Erika Kuru

– Komise životního prostředí pan Radek Onysko

– Letopisecká komise paní Jarmila Pechoušková (nestraník, nominovaná Piráty)

– Majetkoprávní komise pan Pavel Hubka (předseda Píseckých Svobodných, nominovaný Piráty)

– Sportovní komise pan Michal Horák

Zkrácený životopis většiny kandidátů naleznete na stránkách Pirátů Písecka, informace ke všem členům samosprávy města najdete na webu města Písku.

O aktivitách ve výborech a komisích vás budeme průběžně informovat na webových stránkách a facebookové stránce Pirátů Písecko.