Nejnovější příspěvky

03 Březen

Komunikaci s občany má zajišťovat samo město, ne najatá PR agentura!

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění opoziční zastupitelé žádají o svolání mimořádného zastupitelstva města Písku v nejbližším možném termínu k projednání bodu: Revokace Usnesení ZM č. 3/20 ze dne 6. února 2020, kterým zastupitelstvo města Písek schválilo uzavření smlouvy o PR službách a pověřilo radu města […]

Více informací