Nejnovější příspěvky

11 Září

Město vedou 2–3 lidé, participativní rozpočet je důležitá služba občanům

Jak se bude město rozvíjet, jaké části města budou zvelebeny a opraveny? Kde budou stát nová hřiště, prvky zeleně, kdy se opraví plochy pro odpočinek a jaké akce se pro občany ve městě uspořádají? O směřování měst často rozhodují 2–3 politici. Nejčastěji starosta města a místostarostové, kteří mají přidělené jednotlivé gesce, například životní prostředí, investice […]

Více informací